"Δεν υπάρχουν ιδέες -υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες- κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει"

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Μέλος της ΔΗΜ.ΑΡ. στις εκλογές του Ε.Ε.Α.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 

Ελένη Λεκάκη
Υποψήφια  Σύμβουλος
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
  
Με άποψη, με θέσεις και με συγκεκριμένες προτάσεις.
  
Νέες πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές στην υπηρεσία των μελών του Ε.Ε.Α.
...Για να γεφυρώνεται το όραμα με την καθημερινή ζωή...


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικών δυσχερειών, οι οποίες προβλέπονται και βαίνουν επιδεινούμενες.
Είναι πέραν αμφισβητήσεως ότι η μεσαία αστική τάξη, στην οποία κοινωνικοοικονομικά  περιλαμβάνονται και τα πάνω από 250.000 μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.), τείνει στην φτωχοποίηση.
Η Ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πολύπλοκα και θεμελιώδη προβλήματα. Η προβλεπόμενη ολική διάσπαση του κοινωνικού ιστού θα επιφέρει σε πολλά από τα μέλη μας πρωτόγνωρες δυσκολίες.
Έχουμε  λοιπόν καθήκον προς τον ίδιο τον θεσμό του Επιμελητηρίου, προς όλα τα μέλη μας, εμάς τους ιδίους, αλλά και προς τις επόμενες γενιές να αντιδράσουμε με νηφαλιότητα, οξυδέρκεια και ψυχραιμία.
Ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του νεοεκλεγομένου Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. το οποίο θα προκύψει από τις  εκλογές 3ης έως 5ης Δεκεμβρίου 2011* νομίζω  ότι πρέπει να είναι η ουσιαστική στήριξη της κοινωνικής ομάδας που εκπροσωπεί με μία πολύπλευρη πολιτική αλληλεγγύης, και προστασίας.
Πιστεύω ότι ένα από τα πρώτα μελήματα του Ε.Ε.Α. πρέπει να είναι η επιβίωση, η σωματική και ψυχική υγεία, η μόρφωση και η παιδεία των μελών και των εξαρτωμένων οικογενειών τους.
Ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, από προηγούμενες εντάξεις και δεσμεύσεις, οφείλουμε να επεξεργαστούμε εμείς οι ίδιοι και να υλοποιήσουμε, ή να συνεισφέρουμε με τη συνεργασία εγκύρων φορέων κοινωνικής προσφοράς, ένα πρόγραμμα μορφών δράσης κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας για τις πληττόμενες κοινωνικές ομάδες.
Ταυτόχρονα θεωρώ ότι το Ε.Ε.Α.  πρέπει στην πράξη και όχι στις διακηρύξεις να ξεφύγει από τον μέχρι σήμερα ουσιαστικά εισπρακτικό του ρόλο και να διαδραματίσει τον ρόλο που του έταξε ο νομοθέτης. Το Ε.Ε.Α. είναι ΝΠΔΔ και ως τέτοιο  οφείλει να  αποτελεί ένα πραγματικό σύμβουλο της πολιτείας προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που κλονίζουν τους επαγγελματίες της Αθήνας, με υπόδειξη μέτρων και δημιουργία όρων και προϋποθέσεων, που θα εξασφαλίζουν την αναβάθμιση, την ανταγωνιστικότητα και αναπτυξιακή πορεία και τελικά την βιωσιμότητα των επαγγελματικών μας επιχειρήσεων. 
 Το Ε.Ε.Α. και η νέα αιρετή του Διοίκηση οφείλουν να δώσουν στις αρμοδιότητες που παρέχονται εκ του νόμου οντότητα και να τις μετουσιώσουν σε αληθινή προσφορά προς τα μέλη.
Το νέο Δ.Σ. πρέπει να υπηρετήσει τα επαγγελματικά ζητούμενα και να δώσει λύση στα προβλήματα των μελών με διαφάνεια, αποτελεσματικά και ανεξάρτητα, χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις και πάντα με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και στο δημόσιο κοινωνικό συμφέρον.
Με κεντρικό άξονα τα παραπάνω κατέρχομαι στις εκλογές του ΕΑΑ για το Τμήμα Υπηρεσιών, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο της ανεξάρτητης παράταξης Ανανεωτική Κίνηση Επαγγελματιών.
Ζητώ την ψήφο σας για να συνεισφέρω, με την μακρόχρονη επαγγελματική, την επιστημονική και την κοινωνικοπολιτική εμπειρία μου, στην θετική και αποτελεσματική διαχείριση και πορεία της αιρετής Διοίκησης του Ε.Ε.Α. στην προσεχή κρίσιμη και δύσκολη για όλους μας τετραετία.
Αθήνα 1/12/11
Ελένη Λεκάκη
Ασφαλιστική Σύμβουλος

"Για ένα Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών του σεβασμού των ανθρωπίνων αξιών στην διαμόρφωση των αποφάσεων, της μέριμνας για την στήριξη των μελών στη δύσκολη περίοδο  της δυσπραγίας και της οικονομικής δυσχέρειας και για την στήριξη των αδυνάτων..."

 ...οι υποσχέσεις & τα σχέδια να γίνονται πράξη!!! 
 *Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 3η, 4η και 5η Δεκεμβρίου 2011 στο  κτίριο του Ε.Ε.Α.,  Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 2ος Όροφος, 106 79 ΑΘΗΝΑ, και ώρες 9:00 και 19:00.